Ukoliko imate neko pitanje prije kupovine slobodno nam se javite.
Site language: Site language: English English

Avia Hosting Uslovi korišćenja

aviaHosting.net - Najjeftiniji web hosting i registracija domena u BiH

Član 1. Generalno

Ovi Uslovi korišćenja predstavljaju skup obaveza i prava Vas kao klijenta (u daljnjem tekstu Klijent) i Avia Hostinga kao davaoca usluga.

Kupovinom usluga kod Avia Hostinga, korisnik se automatski slaže sa uslovima korišćenja istih.

Krišenjem bilo kojeg od dole navedenih pravila rezultovaće suspendovanjem korisnika i njegovih usluga.

Korisnik se obavezuje da će Avia Hostingu dostaviti validan dokaz o uplati naručene usluge nakon čega je moguće aktiviranje naručene usluge.

Avia Hosting se obavezuje da će po prijemu uplate za naručenu uslugu istu aktivirati u roku od maksimalno 24 sata, osim u slučaju kada to nije tehnički izvodljivo, o čemu će Avia Hosting da obavjesti Klijenta te istu aktivirati u vremenski povoljnome roku za Korisnika.

Avia Hosting ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga. Bilo koji materijal, koji po našem sudu, je nesiguran za naš server, ilegalan ili krši ove Uslove korišćenja na bilo koji način, sadržaj će biti uklonjen ili onemogućen sa ili bez obavještenja.

Avia Hosting kao davalac usluge na korišćenje obavezuje se da obezbjedi dostupnost iste u iznosu od 99% vremena u odnosu na uplaćeni period te iste usluge. Ovo se ne odnosi na slučajeve poput: redovnog održavanja servera, hardverskog kvara na serveru, više sile (elementarne nepogode, sankcije, rata i dr.) i svih ostalih situacija na koje Avia Hosting ne može direktno uticati.

Član 2. Nelegalna upotreba

Sve usluge koje nudi Avia Hosting se smiju i mogu koristiti samo u legalne svrhe. Na našim serverima je zabranjen ilegalan sadržaj, a u njega se ubraja sledeće:

 • Proxy skripte
 • IP Skeneri
 • Bilo kakav oblik wareza i warez linkovanje
 • Mail bombarderi
 • Bruteforce skripte
 • File servisi
 • Nulled skripte i CMS-ovi
 • Phishing sajtovi
 • Hakerski sajtovi, arhive
 • Sajtovi sa pornografskim materijalom
 • Shell skripte
 • IRC i chat skripte i botovi
 • Sajtovi koji šire rasnu, vjersku, nacionalnu i bilo koju drugu mržnju.

Stranice na kojima se utvrdi da sadrže dječiju pornografiju ili budu povezane sa istom biće automatski suspendovane, bez prethodne najave ili obavještenja, a prekršitelji će biti prijavljeni odgovarajućoj agenciji za provođenje zakona.

Član 3. Sigurnost

Zabranjeno je narušavanje sigurnosti sistema i mreže, a počinitelji istih mogu biti podložni krivičnom gonjenju. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na sledeće:

 • Neovlašten pristup
 • Neovlašteno korišćenje
 • Ometanje drugih korisnika, servera i mreža
 • Slanje e-mailova
 • DDoS napadi
 • Pokušaji preopterećenja mreže

Član 4. Odgovornost

Avia Hosting nije odgovoran za bilo kakvu štetu nanijetu Vašem poslovanju korišćenjem naših usluuga. Avia Hosting nije odgovoran za podatke koji se nalaze na računima korisnika.

Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje se vrše putem njegove stranice, ukoliko se ne dokaže da je žrtva vanjskog hakerskog napada. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i šifre (username i password).

AviaHosting je oslobođena odgovornosti prema bilo kome za bilo kakvu štetu - diskretnu, posrednu, slučajnu, posebnu ili posledičnu, koja bi nastala ili proistekla korištenjem naših servisa ili ovog sajta kao i sajtova sa kojima je povezan.

Avia Hosting se odriče plaćanja odštete Korisniku koji su pogrešno poslali novac ili je došlo do problema u transportu.

Korisnik je odgovoran za tačnost ličnih podataka koje je dostavio Avia Hostingu prilikom naručivanja usluge.

Član 5. Gubitak podataka

AviaHosting pruža mogućnost da sami pravite backup svojih podataka. AviaHosting nije odgovoran za podatke koji se nalaze na Vašem računu kao ni za njihov nestanak.

Pri kupovini usluga tražimo od Vas broj telefona sa kojeg nam se možete obratiti u slučaju gubitka podataka od Vašeg panela. Samo sa tog broja nam se možete obratiti.

Član 6. Informacije o plaćanju

Svaka uplata je jedinstvena, uplatnicu je potrebno dostaviti na e-mail ili putem Korisničkog sistema da bi vaša uplata bila priznata. Rok dostavljanja uplatnice je 7 dana. Svaka uplatnica koja bude dostavljena nakon 7 dana neće biti prihvaćena.

Bilo koji vid prevare operatora ili sakrivanje dokaza o uplati znači automatsko gašenje korisničkog naloga.

U slučaju isteka usluge, a da Korisnik želi da reaktivira istu nakon isteka, mogući su dodatni troškovi koje je Korisnik dužan sam da izmiri o čemu će biti obavješten od strane Avia Hostinga.

Član 7. Promjena cijena

AviaHosting zadržava pravo promjene cijena navedenih na sajtu u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.

Član 8. Promjene u TOS (Uslovima korišćenja)

AviaHosting zadržava pravo da promjeni svoju politiku u bilo koje vrijeme bez prethodnog obavještenja.

Izaberi jezik